ПетицияБихме желали да разгледате по-подробно сайта и евентуално да подпишете петицията за по-скоро въвеждане на Директивата за либерализиране на пазара на услуги в ЕС. За разлика от регламентите на ЕС, за въвеждане на директивите на ЕС се отпуска на всяка страна известен разумен срок. Този срок в момента се разтакава от нашите нотариуси, като се пише и нов закон. В писането му участват само нотариуси, които "единствени разбират" от тази работа. Не участват никакви обществени защитници и може да се очаква, че и новият закон ще осигурява законова база на повечето нотариуси да стават милионери за две години, срещу извършване на дребна канцеларска бюрократична дейност.

Подписвайки петицията до Европейската Комисия ще противодействате на някои сегашни опити на нотариусите да си узаконят и там статуквото чрез приказки, че били много специални тъй като са част от съдебната система. На запад обаче, съдебните системи работят в полза на обществото и не е ясно дали аргумент, който е против обществения интерес ще мине. Нека дадем все пак на ЕК средство по-бързо да либерализира реално заплащането на нотариуси и адвокати у нас, като се разбият монополите им и свято пазената им "колегиалност" от мафиотски тип. Само по този начин би се създала среда на реална конкуренция в съдебната ни система и адвокати и нотариуси биха подобрили най-сетне работата си в полза на обществото.


Текстът на петицията може да видите тук.

Събирането на личните данни попада в обхвата на Закона за защита на личните данни, който е част от защитата на вашата лична неприкосновенност и с който ще се съобразим най-строго. Това означава, че имената и адресите ви няма да бъдат публикувани тук, тъй като няма и защо, а ще бъдат предадени на ЕК и евентуално публикувани от ЕК някъде в интернет и то само ако укажете, че сте съгласни с това. Предаването на данните ви пък на трети лица и организации би било абсолютно незаконно и недопустимо. Подписи обаче без е-мейл или телефон, ще бъдат просто игнорирани, тъй като в случая са една обективна необходимост.

Петицията може да подпишете с попълване и изпращане на по-долната форма. При желание да кажете нещо по-подробно може и да изпратите е-мейл на адрес notary@dir.bg, като изразите вашето мнение или съобщите други известни ви факти, без клевети и пресилвания.

Нотариуси и адвокати са също повече от добре дошли да изразят мнението си. Ние не считаме, че всички те се описват с една характеристика. Знаем, че много адвокати и магистрати са изразявали дори срам от тези които определят лицето на съдебната ни система в момента. Всеизвестен цивилизационен принцип е, че хората не се делят по професии и други вторични признаци, а по тяхното поведение и отношение към обществото. С петицията не търсим и някаква мъст. Просто нека в един момент дадем шанс на обществото ни да живее по-цивилизациовано.

Всеки гражданин, действащ индивидуално или колективно с други лица, може по всяко време да упражни своето право на петиция до Европейския парламент съгласно член 194 от Договора за ЕО.
По-подробно тези права са описани тук.

Европейската Комисия се оказва малко по-близо до българския гражданин от Министерство ни на правосъдието. Всеки може да се обади в делничен ден в работно време на безплатния телефон 00 800 6 7 8 9 10 11, да получи информация и внесе жалба до нея, включително и по е-мейл.Петицията е изпратена вече на 14 юни 2008г.


име:
презиме:
фамилия:
e-mail:
телефон:
град/село:

точен адрес:коментар:прочел съм текста на петицията, който е тук
разрешавам да бъда потърсен за саморъчен подпис
името ми може да бъде публикувано от ЕК, след обсъждането
желая да бъда поканен от ЕК при обсъждането на петицията